NGÀY 13/ 10/ 2013.

 

Ngày tháng

Tên Bạn

Số tiền

Quỹ tháng

13/10/2013

Thủy

600.000 đ

7,8,9

 

Huy

600.000 đ

7,8,9

20/10/2013

Hiển

600.000 đ

nt

 

600.000 đ

nt

 

Khỏe

600.000 đ

nt

 

Dương

200.000 đ

03/10/2013 trả karaok

 

Nhị ( xem xét có tham gia ko – hỏi ý kiến mọi người )

-------

 

 

Ngọt

600.000 đ

(27/10/2013) – 7,8,9

Tổng

 7 người

3.000.000 đ

 

 

Tổng cộng : Quỹ cũ : 950.000 đ + Quỹ mới : 3.000.000 đ= 3.950.000 Đ

 

**CHI QUỸ : - Karaoke ( 14/10/2013 - Thủy giới thiệu bạn trai ) : 200.000 Đ

-        Karaoke ( 20/10/2013 – đám cưới ngọt ) : 600.000 đ

*** Nợ :

-        Sinh nhật Huy : ( ? chưa biết bao nhiêu ) + 950.000 đ

-        Karaoke ( 03/10/2013 – sinh nhật Huy ) – 200.000 đ ( Dương ) – 500.000 đ ( Ngọc ) – Còn tiền thu khi hát thấp điểm ko biết ai giữ.( Ngọt giữ )

                          

22/10/2013 :

Quỹ còn :  3.150.000 VNĐ

 

  • Ngày 27/10/2013: - Ngọt đóng: 600k ( Quỹ ) + 200k ( Tiền Kara thấp điểm ngày 03/10/2013 )
  • Chi: 27/10/2013 : - Karaoke : 600k

 

TIỀN QUỸ CÒN: 1/11/2013:  3.350.000 Đ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tiền quỹ ngày 2/12/2013:  ( cập nhật )

  • Chi:

 

-        Chi nhậu ( quán 99) : 700 k

-        Trả huy : 950 k

-        Chi uống café bằng lăng tím ( 1/12/13 ) : 240k

-        Karaoke ( suối nhạc ) 1/12/13 : 605k

-        Nhậu ốc ( 1/12/13 ) : 470 k

  • Thu : Đóng quỹ mới ( 10, 11, 12 )

-        Huy : 600 k

-        Võ :   600k

-        Khỏe: 600 k

-        Dương : 400 k ( tháng 8,9 ).

-        Tiền điểm thấp karaoke ( 1/12/13 ) : 210k

----------------------------------------------------------------------

2/12/13 --Tổng quỹ còn : 2.795.000 VNĐ

 - Chi : - mướn xe 16c ( đi nhà huy 08/12 ) + tiền bồi dưỡng tài xế + nước : 2.150.000 VNĐ

- Thu :  Quỹ (10, 11, 12 ) : - Thủy : 600 k

                                             - Hiển : 600 k

                                              - Nhị : 300 k

                                              - Ngọt : Nợ

...............................................................................................

09/ 12/ 2013  : Quỹ còn : 2.145.000 VNĐ

- CHI TIỀN viếng đám ma Bà Nguyệt ( Huy ) : 1.000.000 VNĐ

- Ăn nhậu tất niên nhóm : ( Không nhớ chính xác ): 1.500.000 VNĐ

 

Thư ký quỹ làm biếng:

                                                                                                                                                                                             ( Đã ký )

 

 

Phạm Văn Khỏe