Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

Subscribe to RSS Feed

CẦN CẨU

Trang
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU UNIC 290

BÁN CẨU UNIC 290

110,00 Triệu

Tải Trọng: 2.90 Tấn

BÁN CẨU UNIC 290
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2020
- Tải trọng: 2.90 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU SOOSAN

BÁN CẨU SOOSAN

300,00 Triệu

Tải Trọng: 3.03 Tấn

BÁN CẨU SOOSAN
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2004
- Tải trọng: 3.03 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU UNIC

BÁN CẨU UNIC

150,00 Triệu

Tải Trọng: 3.30 Tấn

BÁN CẨU UNIC
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1995
- Tải trọng: 3.30 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU 3 TẤN

BÁN CẨU 3 TẤN

130,00 Triệu

Tải Trọng: 3.30 Tấn

BÁN CẨU 3 TẤN
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1998
- Tải trọng: 3.30 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU UNIC 330

BÁN CẨU UNIC 330

120,00 Triệu

Tải Trọng: 3.30 Tấn

BÁN CẨU UNIC 330
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1994
- Tải trọng: 3.30 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU UNIC 340

BÁN CẨU UNIC 340

150,00 Triệu

Tải Trọng: 3.40 Tấn

BÁN CẨU UNIC 340
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1994
- Tải trọng: 3.40 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU UNIC 370

BÁN CẨU UNIC 370

170,00 Triệu

Tải Trọng: 3.70 Tấn

BÁN CẨU UNIC 370
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1994
- Tải trọng: 3.70 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU UNIC 500

BÁN CẨU UNIC 500

250,00 Triệu

Tải Trọng: 5.00 Tấn

BÁN CẨU UNIC 500
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1994
- Tải trọng: 5.00 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN CẨU 5 TẤN

BÁN CẨU 5 TẤN

270,00 Triệu

Tải Trọng: 5.00 Tấn

BÁN CẨU 5 TẤN
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 1994
- Tải trọng: 5.00 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4