Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

CẦN CẨU KANGLIM

Trang
  1. 1
  2. 2
cong ty ban xe tai, CAN CAU KANGLIN 5 TAN KS1056

CAN CAU KANGLIN 5 TAN KS1056

350,00 Triệu

Tải Trọng: 5.00 Tấn

CAN CAU KANGLIN 5 TAN KS1056
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2010
- Tải trọng: 5.00 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CAN CAU KANGLIM 6 TAN KS1065

CAN CAU KANGLIM 6 TAN KS1065

420,00 Triệu

Tải Trọng: 6.00 Tấn

CAN CAU KANGLIM 6 TAN KS1065
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 6.00 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU KANGLIM  6 TAN 6 KS1256S

BAN CAU KANGLIM 6 TAN 6 KS1256S

460,00 Triệu

Tải Trọng: 6.60 Tấn

BAN CAU KANGLIM 6 TAN 6 KS1256S
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2008
- Tải trọng: 6.60 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU KANGLIM  7 TAN 6 KHUC KS1756

BAN CAU KANGLIM 7 TAN 6 KHUC KS1756

470,00 Triệu

Tải Trọng: 7.10 Tấn

BAN CAU KANGLIM 7 TAN 6 KHUC KS1756
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2008
- Tải trọng: 7.10 Tấn
- Trả trước: 0 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CẦN CẨU KANGLIM 7 TẤN KS2056H

CẦN CẨU KANGLIM 7 TẤN KS2056H

470,00 Triệu

Tải Trọng: 7.10 Tấn

CẦN CẨU KANGLIM 7 TẤN KS2056H
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2010
- Tải trọng: 7.10 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS3105

CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS3105

750,00 Triệu

Tải Trọng: 10.00 Tấn

CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS3105
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2009
- Tải trọng: 10.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS2065

BAN CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS2065

620,00 Triệu

Tải Trọng: 10.00 Tấn

BAN CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS2065
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2009
- Tải trọng: 10.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS2605

CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS2605

620,00 Triệu

Tải Trọng: 10.00 Tấn

CAN CAU KANGLIM 10 TAN KS2605
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 95%
- Sản xuất: 2009
- Tải trọng: 10.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CAN CAU KANGLIM 15 TAN KS5206

CAN CAU KANGLIM 15 TAN KS5206

0,00 Triệu

Tải Trọng: 15.00 Tấn

CAN CAU KANGLIM 15 TAN KS5206
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2009
- Tải trọng: 15.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2