Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE JAC

Trang
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG MUI BẠT

240,00 Triệu

Tải Trọng: 1.25 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.25 Tấn
- Trả trước: 52 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG KÍN

BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG KÍN

240,00 Triệu

Tải Trọng: 1.25 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG KÍN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 1.25 Tấn
- Trả trước: 40 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T25, BÁN XE TẢI JAC 1T25

XE TAI JAC 1T25, BÁN XE TẢI JAC 1T25

210,00 Triệu

Tải Trọng: 1.25 Tấn

XE TAI JAC 1T25, BÁN XE TẢI JAC 1T25
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.25 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG MUI BẠT

275,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T5, BÁN XE TẢI JAC 1T5

XE TAI JAC 1T5, BÁN XE TẢI JAC 1T5

230,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

XE TAI JAC 1T5, BÁN XE TẢI JAC 1T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG KÍN

BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG KÍN

275,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG KÍN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG MUI BẠT

340,00 Triệu

Tải Trọng: 1.80 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.80 Tấn
- Trả trước: 102 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T8, BÁN XE TẢI JAC 1T8

XE TAI JAC 1T8, BÁN XE TẢI JAC 1T8

270,00 Triệu

Tải Trọng: 1.80 Tấn

XE TAI JAC 1T8, BÁN XE TẢI JAC 1T8
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.80 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG KÍN

BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG KÍN

270,00 Triệu

Tải Trọng: 1.80 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG KÍN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.80 Tấn
- Trả trước: 102 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4