sản phẩm

XE TẢI

XE KHÁCH

 • XE COUNTY 29C
  Loại Xe: XE COUNTY 29C
  Giá :
  1.000,00 Triệu
  Tải Trọng: 2,500.00 Kg
 • XE UNIVERSE NOBLE
  Giá :
  2.350,00 Triệu
  Tải Trọng: 10,000.00 Kg
 • xe 29c samco
  Giá :
  1.100,00 Triệu
  Tải Trọng: 9,000.00 Kg
 • XE KHACH 34C SAMCO
  Giá :
  1.150,00 Triệu
  Tải Trọng: 9,000.00 Kg

XE DU LỊCH

 • HYUNDAI AVANTE
  Loại Xe: HYUNDAI AVANTE
  Giá :
  560,00 Triệu
  Tải Trọng: 500.00 Kg
 • HYUNDAI ACCENT
  Loại Xe: HYUNDAI ACCENT
  Giá :
  548,00 Triệu
  Tải Trọng: 500.00 Kg
 • HYUNDAI EON
  Loại Xe: HYUNDAI EON
  Giá :
  345,00 Triệu
  Tải Trọng: 500.00 Kg
 • HYUNDAI GENESIS
  Loại Xe: HYUNDAI GENESIS
  Giá :
  800,00 Triệu
  Tải Trọng: 500.00 Kg
 • HYUNDAI VELOSTER
  Loại Xe: HYUNDAI VELOSTER
  Giá :
  857,00 Triệu
  Tải Trọng: 500.00 Kg

XE CHUYÊN DỤNG