Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

Subscribe to RSS Feed

SƠ MI - RƠ MOOC

Trang
  1. 1
  2. 2
cong ty ban xe tai, SO MI RO MOOC SAN CIMC 3 TRUC 40 Feet

SO MI RO MOOC SAN CIMC 3 TRUC 40 Feet

330,00 Triệu

Tải Trọng: 2.95 Tấn

SO MI RO MOOC SAN CIMC 3 TRUC 40 Feet
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.95 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG CIMC 2 TRỤC

SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG CIMC 2 TRỤC

250,00 Triệu

Tải Trọng: 3.40 Tấn

SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG CIMC 2 TRỤC
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.40 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, SO MI RO MOOC LONG CIMC 3 TRUC DAI 14M3

SO MI RO MOOC LONG CIMC 3 TRUC DAI 14M3

340,00 Triệu

Tải Trọng: 29.50 Tấn

SO MI RO MOOC LONG CIMC 3 TRUC DAI 14M3
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 29.50 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, MOOC BEN DOOSUNG 31 TAN - 30.740 KG

MOOC BEN DOOSUNG 31 TAN - 30.740 KG

640,00 Triệu

Tải Trọng: 30.74 Tấn

MOOC BEN DOOSUNG 31 TAN - 30.740 KG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 30.74 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN SO MI RO MOC BON CHO XI MANG - DOOSUNG

BAN SO MI RO MOC BON CHO XI MANG - DOOSUNG

610,00 Triệu

Tải Trọng: 32.80 Tấn

BAN SO MI RO MOC BON CHO XI MANG - DOOSUNG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 32.80 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, SƠ MI RƠ MOOC CIMC 3 TRỤC XƯƠNG 40 FEET

SƠ MI RƠ MOOC CIMC 3 TRỤC XƯƠNG 40 FEET

310,00 Triệu

Tải Trọng: 34.00 Tấn

SƠ MI RƠ MOOC CIMC 3 TRỤC XƯƠNG 40 FEET
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 34.00 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, MOOC SAN CIMC 2 TRUC 40 Feet

MOOC SAN CIMC 2 TRUC 40 Feet

260,00 Triệu

Tải Trọng: 35.00 Tấn

MOOC SAN CIMC 2 TRUC 40 Feet
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 35.00 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN MOOC LÙN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG DOOSUNG

BÁN MOOC LÙN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG DOOSUNG

599,00 Triệu

Tải Trọng: 44.80 Tấn

BÁN MOOC LÙN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG DOOSUNG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2021
- Tải trọng: 44.80 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 16 BÁNH 2 TRỤC ĐÔI

BAN SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 16 BÁNH 2 TRỤC ĐÔI

650,00 Triệu

Tải Trọng: 50.00 Tấn

BAN SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 16 BÁNH 2 TRỤC ĐÔI
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 50.00 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2