Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

Subscribe to RSS Feed

SƠ MI - RƠ MOOC

cong ty ban xe tai, MOOC BEN DOOSUNG 31 TAN - 30.740 KG

MOOC BEN DOOSUNG 31 TAN - 30.740 KG

640,00 Triệu

Tải Trọng: 30.74 Tấn

MOOC BEN DOOSUNG 31 TAN - 30.740 KG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 30.74 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN SO MI RO MOC BON CHO XI MANG - DOOSUNG

BAN SO MI RO MOC BON CHO XI MANG - DOOSUNG

610,00 Triệu

Tải Trọng: 32.80 Tấn

BAN SO MI RO MOC BON CHO XI MANG - DOOSUNG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 32.80 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN MOOC LÙN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG DOOSUNG

BÁN MOOC LÙN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG DOOSUNG

599,00 Triệu

Tải Trọng: 38.20 Tấn

BÁN MOOC LÙN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG DOOSUNG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 38.20 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LOẠI NHẸ 3 TRỤC-DOOSUNG

SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LOẠI NHẸ 3 TRỤC-DOOSUNG

605,00 Triệu

Tải Trọng: 42.00 Tấn

SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LOẠI NHẸ 3 TRỤC-DOOSUNG
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 42.00 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 16 BÁNH 2 TRỤC ĐÔI

BAN SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 16 BÁNH 2 TRỤC ĐÔI

650,00 Triệu

Tải Trọng: 50.00 Tấn

BAN SƠ MI RƠ MOOC TẢI CHỞ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 16 BÁNH 2 TRỤC ĐÔI
- Loại xe: Xe Sơmirơmooc
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 50.00 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết