Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE CẨU HINO

Trang
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
cong ty ban xe tai, XE CAU 2T45 HINO XZU720L CAN UNIC URV340

XE CAU 2T45 HINO XZU720L CAN UNIC URV340

720,00 Triệu

Tải Trọng: 0.00 Tấn

XE CAU 2T45 HINO XZU720L CAN UNIC URV340
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2021
- Tải trọng: 0.00 Tấn
- Trả trước: 450 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU HINO XZU650L GẮN CẨU NÂNG NGƯỜI ATOM 180VL

XE CẨU HINO XZU650L GẮN CẨU NÂNG NGƯỜI ATOM 180VL

580,00 Triệu

Tải Trọng: 1.60 Tấn

XE CẨU HINO XZU650L GẮN CẨU NÂNG NGƯỜI ATOM 180VL
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2020
- Tải trọng: 1.60 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU HINO 1T6 XZU650L GẮN CẨU UNIC URV290

XE CẨU HINO 1T6 XZU650L GẮN CẨU UNIC URV290

580,00 Triệu

Tải Trọng: 1.60 Tấn

XE CẨU HINO 1T6 XZU650L GẮN CẨU UNIC URV290
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2020
- Tải trọng: 1.60 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU HINO 1 TẤN 6 XZU650

XE CẨU HINO 1 TẤN 6 XZU650

330,00 Triệu

Tải Trọng: 1.60 Tấn

XE CẨU HINO 1 TẤN 6 XZU650
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2018
- Tải trọng: 1.60 Tấn
- Trả trước: 50,000 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE CẨU HINO 2T1 XZU720L

BÁN XE CẨU HINO 2T1 XZU720L

596,00 Triệu

Tải Trọng: 2.10 Tấn

BÁN XE CẨU HINO 2T1 XZU720L
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2020
- Tải trọng: 2.10 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU HINO XZU720L GẮN CẨU 2T2 SOOSAN SCS263

XE CẨU HINO XZU720L GẮN CẨU 2T2 SOOSAN SCS263

630,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE CẨU HINO XZU720L GẮN CẨU 2T2 SOOSAN SCS263
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2019
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU 2T8 HINO XZU720L GẮN CẨU TADANO TM-ZE304MH 2T2

XE CẨU 2T8 HINO XZU720L GẮN CẨU TADANO TM-ZE304MH 2T2

680,00 Triệu

Tải Trọng: 2.80 Tấn

XE CẨU 2T8 HINO XZU720L GẮN CẨU TADANO TM-ZE304MH 2T2
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2020
- Tải trọng: 2.80 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI HINO WU342 GẮN CẦN CẨU UNIC 230

XE TẢI HINO WU342 GẮN CẦN CẨU UNIC 230

250,00 Triệu

Tải Trọng: 3.20 Tấn

XE TẢI HINO WU342 GẮN CẦN CẨU UNIC 230
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2018
- Tải trọng: 3.20 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU HINO 3 TẤN 5 XZU730L GẮN CẨU UNIC 3 TẤN URV340

XE CẨU HINO 3 TẤN 5 XZU730L GẮN CẨU UNIC 3 TẤN URV340

420,00 Triệu

Tải Trọng: 3.50 Tấn

XE CẨU HINO 3 TẤN 5 XZU730L GẮN CẨU UNIC 3 TẤN URV340
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2020
- Tải trọng: 3.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5