Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE CẨU HYUNDAI

cong ty ban xe tai, XE CAU HYUNDAI HD65 GAN CAU 2T3

XE CAU HYUNDAI HD65 GAN CAU 2T3

570,00 Triệu

Tải Trọng: 1.10 Tấn

XE CAU HYUNDAI HD65 GAN CAU 2T3
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 1.10 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE CAU HYUNDAI HD72-3T5 CAU UNIC 3T 4 KHUC

BAN XE CAU HYUNDAI HD72-3T5 CAU UNIC 3T 4 KHUC

590,00 Triệu

Tải Trọng: 2.15 Tấn

BAN XE CAU HYUNDAI HD72-3T5 CAU UNIC 3T 4 KHUC
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.15 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CẨU HYUNDAI 2T5

XE CẨU HYUNDAI 2T5

680,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE CẨU HYUNDAI 2T5
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE CAU HYUNDAI HD99 GAN CAU 3 TAN 3 KHUC

BAN XE CAU HYUNDAI HD99 GAN CAU 3 TAN 3 KHUC

615,00 Triệu

Tải Trọng: 4.99 Tấn

BAN XE CAU HYUNDAI HD99 GAN CAU 3 TAN 3 KHUC
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 4.99 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CAU HYUNDAI HD99

XE CAU HYUNDAI HD99

615,00 Triệu

Tải Trọng: 5.00 Tấn

XE CAU HYUNDAI HD99
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 5.00 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE CAU HYUNDAI HD98 GAN CAU 3 TAN

BAN XE CAU HYUNDAI HD98 GAN CAU 3 TAN

615,00 Triệu

Tải Trọng: 5.30 Tấn

BAN XE CAU HYUNDAI HD98 GAN CAU 3 TAN
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 5.30 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CAU HYUNDAI HD99 GAN CAU UNIC URV344

XE CAU HYUNDAI HD99 GAN CAU UNIC URV344

615,00 Triệu

Tải Trọng: 5.45 Tấn

XE CAU HYUNDAI HD99 GAN CAU UNIC URV344
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 5.45 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE CAU HYUNDAI 6 TAN CAU UNIC 3 TAN 3 KHUC

XE CAU HYUNDAI 6 TAN CAU UNIC 3 TAN 3 KHUC

615,00 Triệu

Tải Trọng: 5.65 Tấn

XE CAU HYUNDAI 6 TAN CAU UNIC 3 TAN 3 KHUC
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 5.65 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI HUYNDAI ĐÔ THÀNH MIGHTY HD99 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 340

XE TẢI HUYNDAI ĐÔ THÀNH MIGHTY HD99 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 340

610,00 Triệu

Tải Trọng: 9.99 Tấn

XE TẢI HUYNDAI ĐÔ THÀNH MIGHTY HD99 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 340
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2018
- Tải trọng: 9.99 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết