Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

ISUZU

cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 1T4

XE TAI ISUZU 1T4

420,00 Triệu

Tải Trọng: 1.40 Tấn

XE TAI ISUZU 1T4
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2018
- Tải trọng: 1.40 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 1T9

XE TAI ISUZU 1T9

410,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

XE TAI ISUZU 1T9
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI ISUZU 2T

XE TẢI ISUZU 2T

590,00 Triệu

Tải Trọng: 2.00 Tấn

XE TẢI ISUZU 2T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.00 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 3T95

XE TAI ISUZU 3T95

610,00 Triệu

Tải Trọng: 3.95 Tấn

XE TAI ISUZU 3T95
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.95 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 5T5

XE TAI ISUZU 5T5

650,00 Triệu

Tải Trọng: 5.50 Tấn

XE TAI ISUZU 5T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 5.50 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 6T

XE TAI ISUZU 6T

800,00 Triệu

Tải Trọng: 6.00 Tấn

XE TAI ISUZU 6T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 9T

XE TAI ISUZU 9T

1.15 Tỉ

Tải Trọng: 9.00 Tấn

XE TAI ISUZU 9T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 9.00 Tấn
- Trả trước: 250 Triệu
Xem chi tiết