Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

ISUZU

cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU QKR55H THUNG KIN

XE TAI ISUZU QKR55H THUNG KIN

440,00 Triệu

Tải Trọng: 2.20 Tấn

XE TAI ISUZU QKR55H THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.20 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE ISUZU QKR55H THUNG MUI BAT

BAN XE ISUZU QKR55H THUNG MUI BAT

440,00 Triệu

Tải Trọng: 2.25 Tấn

BAN XE ISUZU QKR55H THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.25 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI ISUZU 2T3 THUNG MUI BAT QKR77FE4

BAN XE TAI ISUZU 2T3 THUNG MUI BAT QKR77FE4

485,00 Triệu

Tải Trọng: 2.30 Tấn

BAN XE TAI ISUZU 2T3 THUNG MUI BAT QKR77FE4
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2018
- Tải trọng: 2.30 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 2T3 MUI BAT QKRH77E4 - EURO4

XE TAI ISUZU 2T3 MUI BAT QKRH77E4 - EURO4

490,00 Triệu

Tải Trọng: 2.30 Tấn

XE TAI ISUZU 2T3 MUI BAT QKRH77E4 - EURO4
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2018
- Tải trọng: 2.30 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 3T95

XE TAI ISUZU 3T95

610,00 Triệu

Tải Trọng: 3.95 Tấn

XE TAI ISUZU 3T95
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.95 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 5T5

XE TAI ISUZU 5T5

650,00 Triệu

Tải Trọng: 5.50 Tấn

XE TAI ISUZU 5T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 5.50 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 6T

XE TAI ISUZU 6T

800,00 Triệu

Tải Trọng: 6.00 Tấn

XE TAI ISUZU 6T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI ISUZU 8T2 THUNG KIN FN129

XE TAI ISUZU 8T2 THUNG KIN FN129

790,00 Triệu

Tải Trọng: 8.20 Tấn

XE TAI ISUZU 8T2 THUNG KIN FN129
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 8.20 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI ISUZU 8T2 THUNG MUI BAT DAI 7M1

BAN XE TAI ISUZU 8T2 THUNG MUI BAT DAI 7M1

785,00 Triệu

Tải Trọng: 8.20 Tấn

BAN XE TAI ISUZU 8T2 THUNG MUI BAT DAI 7M1
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 8.20 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết