Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

MITSUBISHI

cong ty ban xe tai, BAN MITSUBISHI 1T9 THUNG BAT

BAN MITSUBISHI 1T9 THUNG BAT

580,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

BAN MITSUBISHI 1T9 THUNG BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI MITSUBISHI 1T9

XE TAI MITSUBISHI 1T9

570,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

XE TAI MITSUBISHI 1T9
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE MITSUBISHI 1T9 THUNG KIN

BAN XE MITSUBISHI 1T9 THUNG KIN

580,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

BAN XE MITSUBISHI 1T9 THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE CAU MITSUBISHI CANTER FUSO 5T2

BAN XE CAU MITSUBISHI CANTER FUSO 5T2

650,00 Triệu

Tải Trọng: 3.45 Tấn

BAN XE CAU MITSUBISHI CANTER FUSO 5T2
- Loại xe: Xe Cẩu
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.45 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE MITSUBISHI 3T5 THUNG MUI BAT

BAN XE MITSUBISHI 3T5 THUNG MUI BAT

610,00 Triệu

Tải Trọng: 3.50 Tấn

BAN XE MITSUBISHI 3T5 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.50 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI MITSUBISHI 3T5

XE TAI MITSUBISHI 3T5

615,00 Triệu

Tải Trọng: 3.50 Tấn

XE TAI MITSUBISHI 3T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.50 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI MITSUBISHI 4T5

XE TAI MITSUBISHI 4T5

620,00 Triệu

Tải Trọng: 4.50 Tấn

XE TAI MITSUBISHI 4T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 4.50 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI MITSUBISHI FUSO FI 12R

XE TAI MITSUBISHI FUSO FI 12R

740,00 Triệu

Tải Trọng: 7.20 Tấn

XE TAI MITSUBISHI FUSO FI 12R
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.20 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI FUSO FIGHTER FI12R

BAN XE TAI FUSO FIGHTER FI12R

765,00 Triệu

Tải Trọng: 7.35 Tấn

BAN XE TAI FUSO FIGHTER FI12R
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.35 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết