Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

TAI VEAM

Trang
  1. 1
  2. 2
cong ty ban xe tai, VEAM 990KG MUI BAT

VEAM 990KG MUI BAT

220,00 Triệu

Tải Trọng: 0.99 Tấn

VEAM 990KG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 0.99 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE VEAM 1T5 MUI BAT

XE VEAM 1T5 MUI BAT

258,00 Triệu

Tải Trọng: 1.49 Tấn

XE VEAM 1T5 MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.49 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI VEAM 1T9 MUI BAT

XE TAI VEAM 1T9 MUI BAT

310,00 Triệu

Tải Trọng: 1.99 Tấn

XE TAI VEAM 1T9 MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.99 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI VEAM VT260 THUNG MUI BAT

BAN XE TAI VEAM VT260 THUNG MUI BAT

465,00 Triệu

Tải Trọng: 1.99 Tấn

BAN XE TAI VEAM VT260 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.99 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI VEAM VT250 THÙNG MUI BẠT

XE TẢI VEAM VT250 THÙNG MUI BẠT

395,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TẢI VEAM VT250 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI VEAM 2T5 MUI BAT

XE TAI VEAM 2T5 MUI BAT

350,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI VEAM 2T5 MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI 3T5 VEAM VT350 THUNG 5M2

BAN XE TAI 3T5 VEAM VT350 THUNG 5M2

440,00 Triệu

Tải Trọng: 3.49 Tấn

BAN XE TAI 3T5 VEAM VT350 THUNG 5M2
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.49 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI HYUNDAI 3T49 VEAM VT340S MUI BAT

BAN XE TAI HYUNDAI 3T49 VEAM VT340S MUI BAT

480,00 Triệu

Tải Trọng: 3.49 Tấn

BAN XE TAI HYUNDAI 3T49 VEAM VT340S MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.49 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE VEAM VT500 MUI BAT

XE VEAM VT500 MUI BAT

620,00 Triệu

Tải Trọng: 4.99 Tấn

XE VEAM VT500 MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 4.99 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2