Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

TAI VEAM

cong ty ban xe tai, XE BEN VEAM 2 TẤN

XE BEN VEAM 2 TẤN

340,00 Triệu

Tải Trọng: 2.00 Tấn

XE BEN VEAM 2 TẤN
- Loại xe: Xe Ben
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 2.00 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI VEAM VT200 MUI BẠT

XE TẢI VEAM VT200 MUI BẠT

390,00 Triệu

Tải Trọng: 2.00 Tấn

XE TẢI VEAM VT200 MUI BẠT
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 2.00 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI VEAM 2T5 VT250

XE TẢI VEAM 2T5 VT250

395,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TẢI VEAM 2T5 VT250
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI VEAM 2T5 MUI BAT

XE TAI VEAM 2T5 MUI BAT

350,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI VEAM 2T5 MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI VEAM 2T5

XE TAI VEAM 2T5

330,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI VEAM 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE HYUNDAI 2T5 VEAM

XE HYUNDAI 2T5 VEAM

420,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE HYUNDAI 2T5 VEAM
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI VEAM VT250 THÙNG KÍN

XE TẢI VEAM VT250 THÙNG KÍN

395,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TẢI VEAM VT250 THÙNG KÍN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TẢI VEAM VT250

XE TẢI VEAM VT250

390,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TẢI VEAM VT250
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI VEAM 2T5 = XE TẢI VEAM 2T5

XE TAI VEAM 2T5 = XE TẢI VEAM 2T5

395,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI VEAM 2T5 = XE TẢI VEAM 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết