Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

TRƯỜNG HẢI

cong ty ban xe tai, XE TAI AUMARK 2T5

XE TAI AUMARK 2T5

358,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI AUMARK 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI OLLIN 2T5

XE TAI OLLIN 2T5

298,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI OLLIN 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 3T

XE TAI FORLAND 3T

263,00 Triệu

Tải Trọng: 3.00 Tấn

XE TAI FORLAND 3T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 3.00 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI AUMARK 3T5

XE TAI AUMARK 3T5

444,00 Triệu

Tải Trọng: 3.50 Tấn

XE TAI AUMARK 3T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 3.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 3T5

XE TAI FORLAND 3T5

311,00 Triệu

Tải Trọng: 3.50 Tấn

XE TAI FORLAND 3T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2013
- Tải trọng: 3.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, Xe Tải Ollin 3T5

Xe Tải Ollin 3T5

373,00 Triệu

Tải Trọng: 3.50 Tấn

Xe Tải Ollin 3T5
- Loại xe:
- Xuất xứ:
- Tình trạng:
- Sản xuất:
- Tải trọng: 3.50 Tấn
- Trả trước: 0 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI AUMARK 4T5

XE TAI AUMARK 4T5

444,00 Triệu

Tải Trọng: 4.50 Tấn

XE TAI AUMARK 4T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 4.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI OLLIN 4T5

XE TAI OLLIN 4T5

376,00 Triệu

Tải Trọng: 4.50 Tấn

XE TAI OLLIN 4T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 4.50 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 4T5

XE TAI FORLAND 4T5

0,00 Triệu

Tải Trọng: 4.50 Tấn

XE TAI FORLAND 4T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 4.50 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết