Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

TRƯỜNG HẢI

Trang
  1. 1
  2. 2
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 1T25

XE TAI FORLAND 1T25

213,00 Triệu

Tải Trọng: 1.25 Tấn

XE TAI FORLAND 1T25
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2013
- Tải trọng: 1.25 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI OLLIN 1T5

XE TAI OLLIN 1T5

219,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

XE TAI OLLIN 1T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2013
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 1T5

XE TAI FORLAND 1T5

211,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

XE TAI FORLAND 1T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2013
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI OLLIN 1T9

XE TAI OLLIN 1T9

298,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

XE TAI OLLIN 1T9
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2013
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 1T98

XE TAI FORLAND 1T98

238,00 Triệu

Tải Trọng: 1.98 Tấn

XE TAI FORLAND 1T98
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.98 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI AUMARK 1T98

XE TAI AUMARK 1T98

358,00 Triệu

Tải Trọng: 1.98 Tấn

XE TAI AUMARK 1T98
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.98 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI AUMARK 2T5

XE TAI AUMARK 2T5

358,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI AUMARK 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI OLLIN 2T5

XE TAI OLLIN 2T5

298,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI OLLIN 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI FORLAND 3T

XE TAI FORLAND 3T

263,00 Triệu

Tải Trọng: 3.00 Tấn

XE TAI FORLAND 3T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 3.00 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2