Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE JAC

cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG MUI BẠT

240,00 Triệu

Tải Trọng: 1.25 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T25 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.25 Tấn
- Trả trước: 52 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG MUI BẠT

275,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T5 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG MUI BẠT

340,00 Triệu

Tải Trọng: 1.80 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 1T8 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.80 Tấn
- Trả trước: 102 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 2T5 THÙNG MUI BẠT

BÁN XE TẢI JAC 2T5 THÙNG MUI BẠT

350,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 2T5 THÙNG MUI BẠT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 110 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 4T9 THÙNG MUI BẠT, THÙNG KÍN

BÁN XE TẢI JAC 4T9 THÙNG MUI BẠT, THÙNG KÍN

417,00 Triệu

Tải Trọng: 4.90 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 4T9 THÙNG MUI BẠT, THÙNG KÍN
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 4.90 Tấn
- Trả trước: 130 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE JAC 6T4 THUNG MUI BAT

XE JAC 6T4 THUNG MUI BAT

470,00 Triệu

Tải Trọng: 6.40 Tấn

XE JAC 6T4 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.40 Tấn
- Trả trước: 134 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 7T25 THUNG MUI BAT

XE TAI JAC 7T25 THUNG MUI BAT

540,00 Triệu

Tải Trọng: 7.25 Tấn

XE TAI JAC 7T25 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.25 Tấn
- Trả trước: 165 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 9T15 THUNG MUI BAT- HFC 1383K

XE TAI JAC 9T15 THUNG MUI BAT- HFC 1383K

630,00 Triệu

Tải Trọng: 9.15 Tấn

XE TAI JAC 9T15 THUNG MUI BAT- HFC 1383K
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 9.15 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết