Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE JAC

Trang
  1. 1
  2. 2
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T25, BÁN XE TẢI JAC 1T25

XE TAI JAC 1T25, BÁN XE TẢI JAC 1T25

210,00 Triệu

Tải Trọng: 1.25 Tấn

XE TAI JAC 1T25, BÁN XE TẢI JAC 1T25
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.25 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T5, BÁN XE TẢI JAC 1T5

XE TAI JAC 1T5, BÁN XE TẢI JAC 1T5

230,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

XE TAI JAC 1T5, BÁN XE TẢI JAC 1T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T8, BÁN XE TẢI JAC 1T8

XE TAI JAC 1T8, BÁN XE TẢI JAC 1T8

270,00 Triệu

Tải Trọng: 1.80 Tấn

XE TAI JAC 1T8, BÁN XE TẢI JAC 1T8
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 1.80 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 1T95, BÁN XE TẢI JAC 1T95

XE TAI JAC 1T95, BÁN XE TẢI JAC 1T95

250,00 Triệu

Tải Trọng: 1.95 Tấn

XE TAI JAC 1T95, BÁN XE TẢI JAC 1T95
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.95 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 2T15, BÁN XE TẢI JAC 2T15

XE TAI JAC 2T15, BÁN XE TẢI JAC 2T15

270,00 Triệu

Tải Trọng: 2.15 Tấn

XE TAI JAC 2T15, BÁN XE TẢI JAC 2T15
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 2.15 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 2T5

BÁN XE TẢI JAC 2T5

270,00 Triệu

Tải Trọng: 2.40 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.40 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 2T4 VAO THANH PHO

XE TAI JAC 2T4 VAO THANH PHO

350,00 Triệu

Tải Trọng: 2.40 Tấn

XE TAI JAC 2T4 VAO THANH PHO
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 2.40 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 3T45

XE TAI JAC 3T45

335,00 Triệu

Tải Trọng: 3.45 Tấn

XE TAI JAC 3T45
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 3.45 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 4T9

XE TAI JAC 4T9

345,00 Triệu

Tải Trọng: 4.90 Tấn

XE TAI JAC 4T9
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 4.90 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
Trang
  1. 1
  2. 2