Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE JAC

cong ty ban xe tai, BÁN XE TẢI JAC 4T9 THÙNG MUI BẠT, THÙNG KÍN

BÁN XE TẢI JAC 4T9 THÙNG MUI BẠT, THÙNG KÍN

417,00 Triệu

Tải Trọng: 4.90 Tấn

BÁN XE TẢI JAC 4T9 THÙNG MUI BẠT, THÙNG KÍN
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 4.90 Tấn
- Trả trước: 130 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 6T4

XE TAI JAC 6T4

470,00 Triệu

Tải Trọng: 6.40 Tấn

XE TAI JAC 6T4
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.40 Tấn
- Trả trước: 140 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE JAC 6T4 THUNG MUI BAT

XE JAC 6T4 THUNG MUI BAT

470,00 Triệu

Tải Trọng: 6.40 Tấn

XE JAC 6T4 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.40 Tấn
- Trả trước: 134 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE JAC 6T4 THUNG KIN

XE JAC 6T4 THUNG KIN

470,00 Triệu

Tải Trọng: 6.40 Tấn

XE JAC 6T4 THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.40 Tấn
- Trả trước: 132 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 7T25 THUNG KIN

XE TAI JAC 7T25 THUNG KIN

540,00 Triệu

Tải Trọng: 7.25 Tấn

XE TAI JAC 7T25 THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.25 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 7T25

XE TAI JAC 7T25

495,00 Triệu

Tải Trọng: 7.25 Tấn

XE TAI JAC 7T25
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.25 Tấn
- Trả trước: 145 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 7T25 THUNG MUI BAT

XE TAI JAC 7T25 THUNG MUI BAT

540,00 Triệu

Tải Trọng: 7.25 Tấn

XE TAI JAC 7T25 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.25 Tấn
- Trả trước: 165 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 9T1 - HFC 1383K G1153

XE TAI JAC 9T1 - HFC 1383K G1153

590,00 Triệu

Tải Trọng: 9.10 Tấn

XE TAI JAC 9T1 - HFC 1383K G1153
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 9.10 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI JAC 9T15 THUNG MUI BAT- HFC 1383K

XE TAI JAC 9T15 THUNG MUI BAT- HFC 1383K

630,00 Triệu

Tải Trọng: 9.15 Tấn

XE TAI JAC 9T15 THUNG MUI BAT- HFC 1383K
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 9.15 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết