Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE TAI HYUNDAI

XE TAI HYUNDAI

cong ty ban xe tai, XE TAI HYUNDAI 5T

XE TAI HYUNDAI 5T

1.15 Tỉ

Tải Trọng: 5.00 Tấn

XE TAI HYUNDAI 5T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 5.00 Tấn
- Trả trước: 320 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE HYUNDAI HD120

XE HYUNDAI HD120

1.15 Tỉ

Tải Trọng: 5.00 Tấn

XE HYUNDAI HD120
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 5.00 Tấn
- Trả trước: 320 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE HYUNDAI HD99 THUNG MUI BAT

BAN XE HYUNDAI HD99 THUNG MUI BAT

615,00 Triệu

Tải Trọng: 6.35 Tấn

BAN XE HYUNDAI HD99 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.35 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI HYUNDAI HD99S THUNG KIN

BAN XE TAI HYUNDAI HD99S THUNG KIN

615,00 Triệu

Tải Trọng: 6.35 Tấn

BAN XE TAI HYUNDAI HD99S THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.35 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI HYUNDAI HD99 THUNG KIN

BAN XE TAI HYUNDAI HD99 THUNG KIN

615,00 Triệu

Tải Trọng: 6.35 Tấn

BAN XE TAI HYUNDAI HD99 THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.35 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI HYUNDAI HD99S THUNG MUI BAT

BAN XE TAI HYUNDAI HD99S THUNG MUI BAT

615,00 Triệu

Tải Trọng: 6.50 Tấn

BAN XE TAI HYUNDAI HD99S THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 6.50 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI HYUNDAI NEW MIGHTY MUI BAT

XE TAI HYUNDAI NEW MIGHTY MUI BAT

650,00 Triệu

Tải Trọng: 7.07 Tấn

XE TAI HYUNDAI NEW MIGHTY MUI BAT
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.07 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI VEAM NEW MIGHTY

XE TAI VEAM NEW MIGHTY

650,00 Triệu

Tải Trọng: 7.15 Tấn

XE TAI VEAM NEW MIGHTY
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp SKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2016
- Tải trọng: 7.15 Tấn
- Trả trước: 130 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE HYUNDAI 8T5

XE HYUNDAI 8T5

1.45 Tỉ

Tải Trọng: 8.50 Tấn

XE HYUNDAI 8T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2015
- Tải trọng: 8.50 Tấn
- Trả trước: 340 Triệu
Xem chi tiết