Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE MEKONG PASO

cong ty ban xe tai, XE TAI PASO 990

XE TAI PASO 990

160,00 Triệu

Tải Trọng: 0.99 Tấn

XE TAI PASO 990
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 0.99 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI MEKONG

XE TAI MEKONG

162,00 Triệu

Tải Trọng: 0.99 Tấn

XE TAI MEKONG
- Loại xe:
- Xuất xứ:
- Tình trạng:
- Sản xuất:
- Tải trọng: 0.99 Tấn
- Trả trước: 0 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI PASO 990S

XE TAI PASO 990S

160,00 Triệu

Tải Trọng: 0.99 Tấn

XE TAI PASO 990S
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 0.99 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI PASO 990D

XE TAI PASO 990D

165,00 Triệu

Tải Trọng: 0.99 Tấn

XE TAI PASO 990D
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 0.99 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI PASO 1T5, XE TẢI MEKONG PASO 1T5

XE TAI PASO 1T5, XE TẢI MEKONG PASO 1T5

180,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

XE TAI PASO 1T5, XE TẢI MEKONG PASO 1T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI MEKONG 1T5

XE TAI MEKONG 1T5

0,00 Triệu

Tải Trọng: 1.50 Tấn

XE TAI MEKONG 1T5
- Loại xe:
- Xuất xứ:
- Tình trạng:
- Sản xuất:
- Tải trọng: 1.50 Tấn
- Trả trước: 0 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI PASO 2T, BÁN XE MEKONG PASO 2T

XE TAI PASO 2T, BÁN XE MEKONG PASO 2T

240,00 Triệu

Tải Trọng: 2.00 Tấn

XE TAI PASO 2T, BÁN XE MEKONG PASO 2T
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.00 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI PASO 2T5

XE TAI PASO 2T5

280,00 Triệu

Tải Trọng: 2.50 Tấn

XE TAI PASO 2T5
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2014
- Tải trọng: 2.50 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết