Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

XE TAI TERA-DAEHAN

cong ty ban xe tai, XE TẢI TERA 190 THÙNG LỬNG

XE TẢI TERA 190 THÙNG LỬNG

309,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

XE TẢI TERA 190 THÙNG LỬNG
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 60 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI TERA190 THUNG KIN

XE TAI TERA190 THUNG KIN

330,00 Triệu

Tải Trọng: 1.90 Tấn

XE TAI TERA190 THUNG KIN
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 1.90 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TERACO TERA190 MUI BAT

BAN XE TERACO TERA190 MUI BAT

330,00 Triệu

Tải Trọng: 1.99 Tấn

BAN XE TERACO TERA190 MUI BAT
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 1.99 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI TERA230 - DEAHAN

XE TAI TERA230 - DEAHAN

325,00 Triệu

Tải Trọng: 2.30 Tấn

XE TAI TERA230 - DEAHAN
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.30 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI TERA230 MUI BAT

XE TAI TERA230 MUI BAT

292,00 Triệu

Tải Trọng: 2.40 Tấn

XE TAI TERA230 MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.40 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI TERA230 THUNG KIN

XE TAI TERA230 THUNG KIN

295,00 Triệu

Tải Trọng: 2.40 Tấn

XE TAI TERA230 THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.40 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI DEAHAN TERACO240 THUNG MUI BAT

XE TAI DEAHAN TERACO240 THUNG MUI BAT

295,00 Triệu

Tải Trọng: 2.40 Tấn

XE TAI DEAHAN TERACO240 THUNG MUI BAT
- Loại xe: Xe Mui Bạt
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.40 Tấn
- Trả trước: 80 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN XE TAI TERA240 - DAEHAN TERACO

BAN XE TAI TERA240 - DAEHAN TERACO

295,00 Triệu

Tải Trọng: 2.40 Tấn

BAN XE TAI TERA240 - DAEHAN TERACO
- Loại xe: Xe tải
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.40 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, XE TAI TERA240 THUNG KIN

XE TAI TERA240 THUNG KIN

295,00 Triệu

Tải Trọng: 2.49 Tấn

XE TAI TERA240 THUNG KIN
- Loại xe: Xe Thùng Kín
- Xuất xứ: Lắp ráp CKD
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.49 Tấn
- Trả trước: 70 Triệu
Xem chi tiết