Hãy sử dụng bộ lọc bên dưới để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

CẦN CẨU TANADO

cong ty ban xe tai, BAN CAU TADANO 2 TAN 6 TM-ZE260

BAN CAU TADANO 2 TAN 6 TM-ZE260

0,00 Triệu

Tải Trọng: 2.63 Tấn

BAN CAU TADANO 2 TAN 6 TM-ZE260
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 2.63 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE300

BAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE300

320,00 Triệu

Tải Trọng: 3.03 Tấn

BAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE300
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 3.03 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE360M

BAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE360M

360,00 Triệu

Tải Trọng: 3.03 Tấn

BAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE360M
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 3.03 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE290

CAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE290

0,00 Triệu

Tải Trọng: 3.03 Tấn

CAN CAU TADANO 3 TAN TM-ZE290
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 3.03 Tấn
- Trả trước: 50 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU TADANO 4 TAN TM-ZT400

BAN CAU TADANO 4 TAN TM-ZT400

0,00 Triệu

Tải Trọng: 4.05 Tấn

BAN CAU TADANO 4 TAN TM-ZT400
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 4.05 Tấn
- Trả trước: 100 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU TADANO 6 TAN TM-ZT650

BAN CAU TADANO 6 TAN TM-ZT650

0,00 Triệu

Tải Trọng: 6.00 Tấn

BAN CAU TADANO 6 TAN TM-ZT650
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 6.00 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAN CAU TADANO 6 TAN 3 TM-ZT630

BAN CAN CAU TADANO 6 TAN 3 TM-ZT630

0,00 Triệu

Tải Trọng: 6.35 Tấn

BAN CAN CAU TADANO 6 TAN 3 TM-ZT630
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 6.35 Tấn
- Trả trước: 120 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, CAN CAU TADANO 8 TAN 2 TM-ZT820

CAN CAU TADANO 8 TAN 2 TM-ZT820

0,00 Triệu

Tải Trọng: 8.20 Tấn

CAN CAU TADANO 8 TAN 2 TM-ZT820
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 8.20 Tấn
- Trả trước: 150 Triệu
Xem chi tiết
cong ty ban xe tai, BAN CAU TADANO 10 TAN TM-ZT1000

BAN CAU TADANO 10 TAN TM-ZT1000

0,00 Triệu

Tải Trọng: 10.00 Tấn

BAN CAU TADANO 10 TAN TM-ZT1000
- Loại xe: Cần cẩu
- Xuất xứ: Nhập khẩu
- Tình trạng: Mới 100%
- Sản xuất: 2017
- Tải trọng: 10.00 Tấn
- Trả trước: 200 Triệu
Xem chi tiết